Предстоящи събития

В продължение на два месеца Център за професионално обучение „ДЕМО 1“  обучи 30 безработни лица по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“ в рамките на проект „СКОРОСТИ“. За триста учебни часа курсистите получават задълбочени познания по всички изискуеми предмети.

На 21 септември 2021 г. предстои провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Офис секретар“. Подробности в приложения график.

Сдружение „ДЕМО“ желае успех на своите курсисти и успешна професионална реализация!

 

Комисия по заетост към Областния съвет за развие на Област София ще проведе заседание на 21 февруари 2020 г.  и Сдружение "ДЕМО", чрез своя представител,  ще вземе участие, Ще се обсъжда провеждането на първото  анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила в Област София за 2020 г. и държавния план прием на учениците в училищата на областта..

На 26 ноември 2019 г.  членове  на Сдружение "ДЕМО" ще вземат участие в заключителна конференция по проект "НАПРЕД - – Насърчаване на приноса на неправителствения сектор за реализирането на политиките за активиране на неактивните младежи и дълготрайно безработните лица“  финансиран по ОП "Добро управление".

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top