За успешно завършен курс по професия "Касиер" на 03.09.2020 г., 38 лица взеха своите свидетелства за професионална квалификация с надеждата за по-добра трудова реализация.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top