На 03.09.2020 г. бяха раздадени Свидетелства за професионална квалификация на 37 лица, успешно завършили обучението по професия "Касиер".
ЦПО "ДЕМО-1" им желае успешна реализация на пазара на труда.

ДЕМО в социалните мрежи


ScialMedia


training

Go to top